|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2512
"สมบูรณ์โภชนา" ถือกําเนิดเป็นครั้งแรกที่สามย่าน ในตึกแถว 1 ห้องข้างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นี่คือจุดเริ่มต้น "ปูผัดผงกะหรี่" สูตรพิเศษอันเป็นต้นตํารับของเรา โดยเฉพาะที่ไม่เหมือนใครในยุคนั้น ความสดของปูรสชาติความอร่อยและราคาที่สมเหตุสมผล ทําให้ถูกปากถูกใจของนักซิมจํานวนมากส่งผลให้เราต้องขยายพื้นที่ให้บริการในบริเวณนี้อยู่หลายครั้ง
2533
เปิดให้บริการสาขาที่ 2 คือ "สุรวงศ์" ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นที่รู้จักของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ
2534
ย้ายสาขาสามย่านเนืองจากหมดสัญญาเช่ากับสํานักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาที่ใหม่คือ"บรรทัดทอง"
2536
เปิดให้บริการร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งในนาม "สมบูรณ์ไชนีส"บนถนนบรรทัดทองเป็นอาหารจีนที่รสชาติถูกใจบุคคลสำคัญ และนักธุรกิจมากมายทั้งในและต่างประเทศ
2539
เปิดให้บริการ "สาขารัชดา" ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นย่านธุรกิจใหม่ของกรุงเทพมหานคร
2544
เปิดให้บริการ "สาขาอุดมสุข (บางนา)" ย่านที่พักอาศัยขนาดใหญ่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
2551
เป็นการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของ "สาขาสามย่าน" ภายในอาคารซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นโครงการจามจุรีสแควร์
2557
ในโอกาสครบรอบ 45 ปี เราพร้อมเปิดให้บริการอีก 2 สาขา คือ "สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี" และ "สาขาสยามสแควร์วัน (SQ1)" ซึ่งทั้งสองสาขาใหม่นี้ตั้งอยู่ในโครงการที่สามารถเข้าถึงง่ายขึ้นโดยรถไฟลอยฟ้า BTS (สถานีชิดลม เพลินจิต และสถานีสยาม)
        
45 ปี ของการรักษามาตรฐานและ คุณภาพในความเป็นต้นตำรับ "ปูผัดผงกะหรี่"