T: 02-216-4203-5
F: 02-216-7999
OPEN: 16.00 - 23.30

T: 02-216-4203-5
F: 02-216-7999
OPEN: 16.00 - 23.30
T: 02-216-4203-5
F: 02-216-7999
OPEN: 16.00 - 23.30
T: 02-216-4203-5
F: 02-216-7999
OPEN: 16.00 - 23.30
895/6-21 ซ.จุฬาฯ 8 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
895/6-21 Soi Chula 8, Bantadthong Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
曼谷巴屯湾界王迈区 邦塔通路朱拉巷8巷 895/6-21 号 邮编 10330
895/6-21 ソイ チュラ8 バンタットン通りワンマイ小区パトゥムワン区バンコク10330
895/6-21 ซ.จุฬาฯ 8 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
895/6-21 Soi Chula 8, Bantadthong Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
曼谷巴屯湾界王迈区 邦塔通路朱拉巷8巷 895/6-21 号 邮编 10330
895/6-21 ソイ チュラ8 バンタットン通りワンマイ小区パトゥムワン区バンコク10330

T: 02-233-3104
F: 02-233-1499
OPEN: 16.00 - 23.30

T: 02-233-3104
F: 02-233-1499
OPEN: 16.00 - 23.30
T: 02-233-3104
F: 02-233-1499
OPEN: 16.00 - 23.30
T: 02-233-3104
F: 02-233-1499
OPEN: 16.00 - 23.30
169,169 / 7-12 ถ.สรุวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500
169,169/7-12 Surawong Rd.,Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
曼谷邦拉界苏里翁区 苏里翁路 169, 169/7-12号 邮编 10500
169、169/7-12スラウォン通りスリヤウォン小区バンラック区バンコク10500 .
169,169 / 7-12 ถ.สรุวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500
169,169/7-12 Surawong Rd.,Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
曼谷邦拉界苏里翁区 苏里翁路 169, 169/7-12号 邮编 10500
169、169/7-12スラウォン通りスリヤウォン小区バンラック区バンコク10500 .

T: 02-692-6850-3
F: 02-692-6854
OPEN: 16.00 - 23.30

T: 02-692-6850-3
F: 02-692-6854
OPEN: 16.00 - 23.30
T: 02-692-6850-3
F: 02-692-6854
OPEN: 16.00 - 23.30
T: 02-692-6850-3
F: 02-692-6854
OPEN: 16.00 - 23.30
167/9-12 สี่แยกห้วยขวาง ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10320
167/9-12 Huay-Kwang Intersection, Ratchadapisek Rd., DinDeang, Bangkok 10320
曼谷丁登界拉差达批瑟区 汇煌十字路口 167/9-12号 邮编 10320
167/9-12 フアイクワン交差点ラッチャダーピセーク通りディンデーン区バンコク10320
167/9-12 สี่แยกห้วยขวาง ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10320
167/9-12 Huay-Kwang Intersection, Ratchadapisek Rd., DinDeang, Bangkok 10320
曼谷丁登界拉差达批瑟区 汇煌十字路口 167/9-12号 邮编 10320
167/9-12 フアイクワン交差点ラッチャダーピセーク通りディンデーン区バンコク10320

T: 02-746-6850-3
F: 02-746-6854
OPEN: 16.00 - 23.30

T: 02-746-6850-3
F: 02-746-6854
OPEN: 16.00 - 23.30
T: 02-746-6850-3
F: 02-746-6854
OPEN: 16.00 - 23.30
T: 02-746-6850-3
F: 02-746-6854
OPEN: 16.00 - 23.30
26 อุดมสุข 60 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
26 UdomSuk 60, Sukhumvit 103 Rd., NongBon, Pravet, Bangkok 10250
曼谷巴温德界弄博区 素坤逸 103 路武东粟 60 26号 邮编 10250
26 ソイ ウドムスック60 スクムウィット103通りノンボーン小区プラウェット区バンコク
26 อุดมสุข 60 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
26 UdomSuk 60, Sukhumvit 103 Rd., NongBon, Pravet, Bangkok 10250
曼谷巴温德界弄博区 素坤逸 103 路武东粟 60 26号 邮编 10250
26 ソイ ウドムスック60 スクムウィット103通りノンボーン小区プラウェット区バンコク

T: 02-160-5100
F: 02-160-5099
OPEN: 10.30 - 22.00

T: 02-160-5100
F: 02-160-5099
OPEN: 10.30 - 22.00
T: 02-160-5100
F: 02-160-5099
OPEN: 10.30 - 22.00
T: 02-160-5100
F: 02-160-5099
OPEN: 10.30 - 22.00
315 อาคารจามจุรีสแควร์ ห้อง 101-102-103 ชั้น G ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีสามย่าน)
315 Chamchuri Square Building, Room101-102-103 Ground fl., Phya Thai Rd., Patumwan, Bangkok 10330 (MRT SamYan Station)
曼谷巴屯湾界帕亚泰路 彰朱瑞商场 G 楼 101, 102, 103号 315 邮编 10330
315、パヤータイ通り、パトゥムワン区、バンコク 10330
315 อาคารจามจุรีสแควร์ ห้อง 101-102-103 ชั้น G ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีสามย่าน)
315 Chamchuri Square Building, Room101-102-103 Ground fl., Phya Thai Rd., Patumwan, Bangkok 10330 (MRT SamYan Station)
曼谷巴屯湾界帕亚泰路 彰朱瑞商场 G 楼 101, 102, 103号 315 邮编 10330
315、パヤータイ通り、パトゥムワン区、バンコク 10330

T: 02-160-5965-6
F: 02-160-5967
OPEN: 11.00 - 22.00

T: 02-160-5965-6
F: 02-160-5967
OPEN: 11.00 - 22.00
T: 02-160-5965-6
F: 02-160-5967
OPEN: 11.00 - 22.00
T: 02-160-5965-6
F: 02-160-5967
OPEN: 11.00 - 22.00
ห้อง L5-14 R ชั้น 5 1031 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 (ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต)
5th fl., Central Embassy 1031 Ploenchit Rd, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 (BTS Ploen Chit Station)
曼谷 巴吞旺县 蓝毗尼区 奔集路,尚泰百货embassy 5楼1031 L5 -14 R号。
L5-14R号室5階  1031プルンチット通りルンピニ小区、パトゥムワン区バンコク 10330
ห้อง L5-14 R ชั้น 5 1031 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 (ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต)
5th fl., Central Embassy 1031 Ploenchit Rd, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 (BTS Ploen Chit Station)
曼谷 巴吞旺县 蓝毗尼区 奔集路,尚泰百货embassy 5楼1031 L5 -14 R号。
L5-14R号室5階  1031プルンチット通りルンピニ小区、パトゥムワン区バンコク 10330

T: 02-115-1401-2
F: 02-115-1403
OPEN: 11.00 - 22.00

T: 02-115-1401-2
F: 02-115-1403
OPEN: 11.00 - 22.00
T: 02-115-1401-2
F: 02-115-1403
OPEN: 11.00 - 22.00
T: 02-115-1401-2
F: 02-115-1403
OPEN: 11.00 - 22.00
ชั้น 4 สยามสแควร์ วัน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 (ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม)
4th fl., Siam Square One Building Rama 1 road, Patumwan, Bangkok 10330 (BTS Siam Station)
曼谷 巴吞旺县 拉马一世路,暹罗广场百货大楼 no.1 的4楼
4階 サイアム・スクエア・ワン、ラーマ1世通りパトゥンワン区バンコク市10330
ชั้น 4 สยามสแควร์ วัน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 (ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม)
4th fl., Siam Square One Building Rama 1 road, Patumwan, Bangkok 10330 (BTS Siam Station)
曼谷 巴吞旺县 拉马一世路,暹罗广场百货大楼 no.1 的4楼
4階 サイアム・スクエア・ワン、ラーマ1世通りパトゥンワン区バンコク市10330

T: 02-090-6602, 091-782-6602
F: 02-056-9702
OPEN: 11.00 - 22.00

T: 02-090-6602, 091-782-6602
F: 02-056-9702
OPEN: 11.00 - 22.00
T: 02-090-6602, 091-782-6602
F: 02-056-9702
OPEN: 11.00 - 22.00
T: 02-090-6602, 091-782-6602
F: 02-056-9702
OPEN: 11.00 - 22.00
ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 (ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม ทางออก 1)
6th fl., CentralWorld 4, 4/1-4/2, 4/4 Ratchadamri Rd., Pathum Wan, BKK 10330 (BTS Chit Lom Station Exit 1)
曼谷巴吞旺区拉差丹力路 4、4/1-4/2、4/4号 尚泰世界购物中心 6层、10330 (BTS奇隆站1出口)
6 階 セントラル・ワールド 4、4/1-4/2,4/4 ラーチャダムリ通り、 パトゥムワン、バンコク 10330
ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 (ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม ทางออก 1)
6th fl., CentralWorld 4, 4/1-4/2, 4/4 Ratchadamri Rd., Pathum Wan, BKK 10330 (BTS Chit Lom Station Exit 1)
曼谷巴吞旺区拉差丹力路 4、4/1-4/2、4/4号 尚泰世界购物中心 6层、10330 (BTS奇隆站1出口)
6 階 セントラル・ワールド 4、4/1-4/2,4/4 ラーチャダムリ通り、 パトゥムワン、バンコク 10330