|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
895/6-21 ซ.จุฬาฯ 8 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

895/6-21 Soi Chula 8, Bantadthong Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

曼谷巴屯湾界王迈区 邦塔通路朱拉巷8巷 895/6-21 号 邮编 10330

895/6-21 ソイ チュラ8 バンタットン通りワンマイ小区パトゥムワン区バンコク10330

電話番号: 02-216-4203-5
ファックス番号: 02-216-7999
営業時間: 16.00 - 23.30