|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ห้อง L5-14 R ชั้น 5 1031 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 (ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต)

5th fl., Central Embassy 1031 Ploenchit Rd, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 (BTS Ploen Chit Station)

曼谷 巴吞旺县 蓝毗尼区 奔集路,尚泰百货embassy 5楼1031 L5 -14 R号。

L5-14R号室5階  1031プルンチット通りルンピニ小区、パトゥムワン区バンコク 10330

电话号码: 02-160-5965-6
传真: 02-160-5967
开放: 11.00 - 22.00