|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 อาคารจามจุรีสแควร์ ห้อง 101-102-103 ชั้น G ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีสามย่าน)

315 Chamchuri Square Building, Room101-102-103 Ground fl., Phya Thai Rd., Patumwan, Bangkok 10330 (MRT SamYan Station)

曼谷巴屯湾界帕亚泰路 彰朱瑞商场 G 楼 101, 102, 103号 315 邮编 10330

315、パヤータイ通り、パトゥムワン区、バンコク 10330

电话号码: 02-160-5100
传真: 02-160-5099
开放: 10.30 - 22.00